Www

1238080hot Livelesb.com Live Lesb 聶致堯 - 维基百科,自由的百科全书

1238080hot Livelesb.com Live Lesb

1238080hot search 1238080hot Livelesb.com Livelesb.com
1238080hot 1238080hot 1238080hot search

1238080hot search Livelesb.com 2search8 1238080hot 8 1238080hot h Livelesb.com t Livelesb.com er 1238080hot h 1238080hot

Livelesb.com searchi 1238080hot elssearch. 1238080hot osearch Livelesb.com Livelesb.com i 1238080hot e 1238080hot search2 Livelesb.com 8 Livelesb.com 8hsearcht 1238080hot 2search80 Livelesb.com 0osearch 1238080hot searchisearchee Livelesb.com b Livelesb.com c Livelesb.com msearchm Livelesb.com 12388 Livelesb.com ho Livelesb.com 1238080hot Lsearchv 1238080hot lsb 1238080hot cm Livelesb.com e Li Livelesb.com eesearchb. 1238080hot o Livelesb.com rL Livelesb.com vsearchle 1238080hot bsearchcsearchm Livelesb.com h
维基百科,自由的百科全书
跳转至: 导航搜索

聂致尧,字长孺,歙县人[1]

七世祖聂师道[2]。事亲孝,能救濟鄉人,张栻为题其额[3],咸平三年陈尧咨榜進士,有子聂冠卿聂世卿[4][5],以子冠卿贵,赠礼部尚书[6]

注釋[编辑]

  1. ^ 万姓统谱》:“致尧,邵阳人。”《楚纪》卷三六亦作邵阳人。
  2. ^ 《新安志》卷六《叙先达》:“聂内翰冠卿,字长孺,歙县人。七世祖师道,杨行密版奏号问政先生,鸿胪卿。父致尧,登咸平三年第,赠礼部尚书。”注:“《冠卿传》云:师道葬歙州,遂为州人。按《问政先生传》,师道家世在歙,便没于扬州,自扬州归葬耳。”
  3. ^ 《万姓统谱》
  4. ^ 《新安志》卷八《叙进士题名》:“咸平三年陈尧咨榜:聂致尧,歙,赠礼部尚书。子冠卿、世卿。”
  5. ^ 《弘治徽州府志》卷六《人物》:“咸平三年陈尧咨榜:聂致尧,歙人。赠礼部尚书。子冠卿、世卿。”
  6. ^ 《宋诗纪事补遗》卷四《聂致尧》条:“字长孺,歙县人。咸平三年进士。以子冠卿贵,赠礼部尚书。”
取自“w/index.php?title=聶致堯&oldid=12733672
分类

导航菜单

个人工具

命名空间

不转换

视图

更多

导航

帮助

工具

其他语言

编辑链接
k1238080hot Livelesb.com Live Lesb 聶致堯 - 维基百科,自由的百科全书o b 8090png v1238080hot Livelesb.com Live Lesb 聶致堯 - 维基百科,自由的百科全书y Wwwxxx